Personbilar

Tillverkare av personbilar ställer håga krav på sina underleverantörer idag. Teknisk formblåsning är en metod som svarar mot kraven. Blowtech levererar en rad komponenter som återfinns i några av de senaste modellerna inom personbilsindustrin.

Här finns luftkanaler som sitter inne i kupén i personbilar och som distribuerar luften i ventilationssystemen, luftintag och olika sorters rör till motorrummet och bränsletankar med mera.