Produkter

Blowtechs specialitet är teknisk formblåsning av plast. Vi tillverkar en lång rad produkter till olika delar inom industrin. Vi har också ett sortiment med produkter inom VVS vi utvecklat själva.
Vi har stora kunder inom fordonsindustrin. Både personbil och lastvagnar. Till personbilar levererar vi luftkanaler till ventilationssystem, olika typer av tankar och rör till motorrummet. På lastbilssidan levererar vi ett flertal komponenter till motorrummet, som tankar och luftintag med mera.
Formblåsning är en användbar teknik när det kommer till att skapa produkter där det ska vara hålkroppar. Olika typer av flaskor och behållare i plast är klassiska formblåsta produkter. Tekniken passar bra när man kommer upp i lite längre tillverkningsserier. Man hittar formblåsta produkter i många vardagsvaror, i olika typer av kärl och förvaringsboxar och liknande.
Dagens tillverkningsmetoder inom formblåsning är högt rationaliserade. Därför finns det ofta ekonomiska fördelar att byta material och metod för tillverkning av produkter som idag görs i andra material. Moderna egenskaper i plast gör att man med fördel kan ersätta stålet i en del produkter, till exempel.
Vi klarar storlekar från tio millimeter till två meter. Vikter från 10 gram till 16 kilo. Vi är heller inte främmande för avvikande storlek utan kan skaffa oss de möjligheter kunden förväntar sig inom formblåsning.
Materialen som används är polymerer av olika slag, som PP (Poly Propylen), PEHD (Poly Etylen Hög densitet), PA6 (Poly Amid), PA6+GF (Poly Amid Glasfiberförsärkt), PELD (Poly Etylen Låg densitet), TEEE (Polyester), TPV (termoplastisk elastomer). Färger är helt upp till kunden att välja. Special: Seco lösningar, integrerad skumning, Coex.
De olika formblåsningstekniker vi använder är:


1. Konventionell formblåsning innebär extrudering till ett öppet verktyg och som genererar ett överskott av material runt hela artikeln. Kan också med denna metod integrera fästelement i produkten genom att forma plasten till ett fästelement.


2. “sugmetoden”-formblåsning innebär extrudering till ett stängt verktyg vilket gör att produkten enbart få överskottsmaterial i toppen och botten. Kan också med denna metod integrera fästelement i produkten


3. 3D-robot för manipulering av slang vilket gör att vi kan ta hand om väldigt komplexa former.


4. SeCo lösning. Här kan vi kombinera olika material i samma produkt. Till exempel kan du få i ena änden ett mjukt material och den den andra änden ett hårt,