Kvalitetspolicy

bt

Blowtech GP AB & Blowtech GT AS

 

Kvalitetspolicy

 

 

Våra kunders förtroende skall uppnås genom att vi på alla nivåer inom koncernen arbetar med ständiga förbättringar och att våra produkter och tjänster levereras:

  • I rätt kvalitet
  • I rätt tid
  • Till rätt kostnad

Vi skall samtidigt i allt vi gör ha följande ledord i våra tankar och handlingar;

  • Proffesionalitet
  • Stabilitet
  • Enkelhet
  • Lönsamhet