HMS-Policy

 bt

Blowtech GP AB & Blowtech GT AS

 

HMS-Policy

Hälsa, Miljö och Säkerhet

 

 

Koncernen skall värna om såväl den inre som den yttre miljön och de anställdas hälsa och säkerhet.

Vi skall uppfylla gällande lagar och förordningar och minimera skadliga miljöeffekter och hälsorisker genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Vi skall arbeta med förebyggande av föroreningar.

Vi skall i våra värderingar utveckla och nyttja miljöanpassade, säkra och effektiva processer.