Nyhet: En lättviktare som är till 100% återvinningsbar!

En lättviktare som är till 100% återvinningsbar  skapar fördelar i många applikationer. Materialet som kan ersätta dagens material i tillverkningen av utvalda delar av ett fordons plastdetaljer skapar många fördelar. Materialet är till 100% återvinningsbart och erbjuder i förhållande till dagens jämförbara material en 40% reducering i vikt, högre ljudabsorberingsförmåga, högre isoleringsförmåga och bättre värmeisolering. […]